Yatırımcı Sunumu
Ortaklık Yapımız
Yatırımcı Takvimi
Yatırımcı Seti
Neden Bien Seramik?
Kredi Derecelendirme Notu
Finansal Veriler
Finansal Tablolar
Faaliyet Raporları
Borçlanma Araçları
Fon Kullanım ve Varsayım Gerçekleşmeler Raporları
Arşiv
Kurumsal Yönetim
Genel Kurul
Yönetim ve Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı
Kurumsal Yönetim İlkeleri

Bien Yapı olarak şirketimizin yönetim ve denetim mekanizmalarında uluslararası konjonktürde değer kazanan dört temel ilkeyi uyguluyoruz. Açıklık, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve adillik prensiplerinden ödün vermeden yürüttüğümüz faaliyetlerimizde; tüm paydaşlarımızın haklarını tanıyor ve etkin olarak kullanılmasına olanak veriyoruz. Faaliyetlerimizi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başta olmak üzere, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüyoruz.

İletişim Bilgileri
+90 228 214 80 00
yatirimciiliskileri@bienseramik.com.tr